Drijvende Krachten voert opdrachten uit
voor Overheden en Particulieren.


Drijvende Krachten vaart bijvoorbeeld
in het kader van :

examentraining inburgering
sociale cohesie
participatie
veiligheidsvragen:
betreffende ouderen en jongeren
eenzaamheid ouderen
instapcursussen naar taal en participatie
inburgering

voor onder anderen:

Meldpunt Goede Ideeën (Wij Amsterdammers)

Stadsdeel Oud-West
Stadsdeel Bos en Lommer
Stadsdeel Westerpark
Stadsdeel Centrum
Stadsdeel Slotervaart
Stadsdeel de Baarsjes
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Stadsdeel Noord
Stadsdeel Osdorp
Stadsdeel West
Stadsdeel Nieuw West

Woningbouwverenigingen Eigen Haard,Rochdale, Alliantie te Amsterdam

DWI Amsterdam

Varen op de Zaan, Zaanstad

Bewonersgroepen uit de diverse stadsdelen