Water was en is voor Nederland en vooral voor Amsterdam en de Zaanstreek bepalend voor de vorming van de samenleving. De noodzaak tot samenwerking in de strijd tegen het water bindt ons tezamen.

In elke opdracht komt onze oorsprong weer terug: het water.


Een ochtend varen door Amsterdam of Zaanstad als start van een nieuwe groep. Ervaring heeft ons geleerd dat de eerste les aan boord direct enthousiasmerend is voor het leren en het groepsproces.

De eerste les van elke cursus begint aan boord van een klassieke salonboot zittend in een setting waarbij het contact optimaal is.

Tijdens deze varende introductie wordt les gegeven over de (water)geschiedenis van Nederland, Amsterdam/Zaanstreek en het land van herkomst.

Leren blijkt dan leuk te kunnen zijn.

Op deze basis wordt vervolgens het lesprogramma van het betreffende project geïntroduceerd:
een gezamenlijke ervaring die een goede start van de komende lessen is.