Drijvende Krachten (voorheen Varend Inburgeren) is een stichting met ervaren krachten op het gebied van organisatie, werving specifieke doelgroepen, lesgeven en coachen.

Onze kennis en ervaring wordt ingezet voor de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving met als doel het enthousiasmeren en stimuleren tot verdere participatie (werk,vrijwilligerswerk, opleiding).

Drijvende Krachten is een bewust klein gehouden, flexibele organisatie waardoor we persoonlijk en snel kunnen handelen.


Drijvende Krachten "vaart" voort op de ervaring van Varend Inburgeren.

Varend Inburgeren heeft in het varen met meer dan 4000 deelnemers uit diverse culturen bewezen, dat het varen in een kleine salonboot, in kleine groepen, deelnemers uitnodigt om open staan voor nieuwe informatie.

Drijvende Krachten zoekt naar overeenkomsten, overbrugt verschillen en kweekt onderling begrip.

Hierbij is persoonlijke aandacht een belangrijk onderdeel.

Drijvende Krachten gaat er vanuit dat de belangen van opdrachtgever en deelnemer bij elkaar gebracht moeten worden, uitgewerkt in een programma waarin leren en plezier samen gaan.

Kortom Drijvende Krachten doorbreekt dijken en laat de energie stromen!